Persberichten

Onderwerp Persbericht: VotaSabí voor Statenverkiezingen van 28 april 2017 nu online!

Geachte redacties, geachte journalisten, geachte kiezers,

Zojuist is de nieuwe versie van VotaSabí voor de Statenverkiezingen van 28 april 2017 gelanceerd op www.votasabi.com. In dit persbericht zullen wij wat dieper ingaan op de totstandkoming van de nieuwe versie van VotaSabí. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze woordvoerders Timothy Huyzen (tel. 5250 788) en Gerbrand van den Eeckhout (tel. 5225 827) of kunt u contact opnemen met ons via het email adres info@votasabi.com.

Talen
Dit jaar is VotaSabí niet alleen beschikbaar in het Papiaments en het Nederlands, maar ook in het Engels. Dit is besloten om zoveel mogelijk kiezers de kans te geven om gebruik te maken van VotaSabí, ook als zij het Papiaments of het Nederlands niet machtig zijn.

Totstandkoming Stellingen
In plaats van de 43 vragen van vorige keer (waar ja, nee of neutraal op geantwoord kon worden) maakt VotaSabí deze keer gebruik van 40 stellingen met de antwoorden “eens”, “oneens” en “neutraal”. Deze stellingen zijn op geheel onafhankelijke wijze tot stand gekomen met hulp van een panel van lokale wetenschappers die op geheel persoonlijke basis, en dus anoniem, hun hulp aan VotaSabí hadden toegezegd. Aan de hand van de issues die hebben gespeeld in de afgelopen 3-4 maanden is een selectie van onderwerpen gemaakt met onderwerpen die bijna allemaal nieuw zijn ten opzichte van de vorige versie van VotaSabí. Het panel heeft samen met de ontwikkelaars van VotaSabí daarna deze onderwerpen in stellingen omgezet. Dit alles is gebeurd zonder enige input van buitenaf en geheel onafhankelijk.

Deze stellingen zijn hierna naar de deelnemende partijen gestuurd met het verzoek de stellingen intern te bekijken en te beantwoorden in lijn met het partijprogramma. Het was elke partij toegestaan ook een korte toelichting te geven op hun antwoord, zowel in het Papiaments, het Engels als in het Nederlands. Wij hebben deze toelichtingen 1-op-1 overgezet in VotaSabí. Indien er alleen maar Nederlandse, Papiamentstalige of Engelse toelichtingen beschikbaar waren, zijn deze toelichting ook bij de andere talen gebruikt.

Net zoals de vorige keer waren hier 4 dagen voor beschikbaar, met het verzoek de vragen uiterlijk maandag 17 april te beantwoorden. Aangezien dit natuurlijk in het Paasweekend was hebben we uiteindelijk besloten om de deadline te verplaatsen naar vrijdag 21 april om de partijen meer tijd te geven. De partijen die voor deze deadline hun antwoorden hebben weten in te sturen zijn meegenomen in de uiteindelijke VotaSabí stemhulp.

Omdat VotaSabí volledige openheid nastreeft, zullen de antwoorden van alle deelnemende partijen, inclusief hun toelichtingen, ook online beschikbaar komen in een excel bestand in de komende dagen.

Partijen
Anders dan de versie voor de Statenverkiezingen van 5 oktober 2016, is deze versie nog niet compleet. Vanwege de korte aanlooptermijn tot aan de vervroegde verkiezingen en de Paasvakantie is het moeilijk gebleken voor de partijen om in korte tijd de antwoorden op de 40 stellingen aan te leveren. Hierdoor zal VotaSabí beginnen met een kleinere groep partijen dan de vorige keer, te weten Frente Obrero/P.A.N., MAN, Un Korsou Hustu, PAR en PIN. Echter, VotaSabí zal tot aan de verkiezingen eenmaal per dag geupdate worden om nieuwe partijen toe te voegen.

Namens VotaSabí zegt Timothy Huyzen, woordvoerder, hier het volgende over: “Wij snappen geheel dat het zowel voor de kleine als de grote partijen in deze hectische periode moeilijk is geweest om op tijd hun antwoorden op de stellingen in te leveren. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij geen enkele partij uitsluiten en elke partij aanmoedigen om alsnog de antwoorden op de 40 stellingen in te sturen.”

De enige partij die tot nu toe heeft aangegeven niet mee te doen is Movementu Futuro Kòrsou (MFK) van oud-premier en politiek leider Gerrit Schotte. Timothy Huyzen: “Wij respecteren de keuze van Movementu Futuro Kòrsou (MFK) om niet mee te doen aan de nieuwe versie van VotaSabí. Echter, mocht MFK in de komende dagen alsnog besluiten mee te willen doen, dan zullen wij ze uiteraard alsnog meenemen in onze dagelijkse update.”

Follow-Up: VotaSabí Panel
Naast de stemhulp die nu gelanceerd is, wil VotaSabí op korte termijn ook beginnen met het opzetten van een regulier opiniepanel in de lijn van het Nederlandse EenVandaag Opiniepanel. Hier wordt achter de schermen nog druk aan gewerkt door het projectteam. De eerste contouren zijn echter al zichtbaar: Aan het einde van de stemhulp kan elke kiezer ervoor kiezen zich te pre-registreren om deel uit te gaan maken van dit opiniepanel. Dit houdt kortgezegd in dat in de nabije toekomst, na de lancering van het VotaSabí opiniepanel, deze kiezers op reguliere basis via de email gecontacteerd zullen worden om hun mening te geven over lopende zaken op het eiland.

Hoe dit specifiek eruit gaat zien staat nog niet vast, maar mochten mensen alvast interesse hierin hebben, dan zijn zij van harte uitgenodigd om zich te pre-registeren.

VotaSabí wil graag benadrukken dat deze gegevens op geen enkele manier zullen worden gecombineerd met de uitslag van de stemhulp. Timothy Huyzen: “De privacy van de kiezer staat bij ons op de eerste plaats. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze privacy ook gewaarborgd is. Sterker nog, VotaSabí heeft ervoor gezorgd dat het technisch onmogelijk is om de combinatie tussen beiden te maken.”

Dankwoord
Als laatste wil het kernteam van VotaSabí graag haar dank uitspreken aan alle politieke partijen, haar panel van wetenschappers en haar vrijwilligers die onder andere hebben geholpen met het vele vertaalwerk. Timothy Huyzen: “Zonder de geheel vrijwillige inzet van al deze mensen zou het nooit gelukt zijn om in een dergelijke korte tijd een nieuwe versie van VotaSabí op te zetten, wij bedanken iedereen dan ook van harte voor hun hulp!”

OVER VOTASABI
VotaSabí is de eerste stemhulp speciaal ontwikkeld voor de Statenverkiezingen van het Land Curaçao. Na een succesvolle eerste versie bij de Statenverkiezingen van 5 oktober 2016, waarbij meer dan 13.000 stemadviezen zijn gegeven, is op 21 april 2017 de nieuwe versie van VotaSabí gelanceerd in drie talen: Papiaments, Nederlands en Engels.

Zowel het initiatief VotaSabí als de initiefnemers zelf zijn geheel onafhankelijk en niet gelieerd aan enige stichting, partij of universiteit behalve VotaSabí. VotaSabí is door geen enkele organisatie financieel ondersteund. De webhosting is geheel betaald door Timothy Huyzen en Gerbrand van den Eeckhout. Al het werk aan VotaSabí, zowel van de initiatiefnemers, de politieke partijen en de input van het bredere netwerk zijn gedaan op geheel vrijwillige basis, zonder dat hier op welke manier dan ook geld aan betaald is.

Graag merken wij op dat VotaSabí een stemhulp is die de kiezer de mogelijkheid geeft haar mening te vergelijken met de deelnemende partijen. VotaSabí is dus op geen enkele manier een bindend advies, maar puur een extra mogelijkheid voor de kiezer om gebruik van te maken voor het bepalen van zijn of haar stem voor de Statenverkiezingen van 28 april 2017.

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer voor www.VotaSabi.com

VotaSabí behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VotaSabí  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VotaSabí.

Alle informatie op de websites van VotaSabí is onder voorbehoud van zet- en typfouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VotaSabí nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen