Over ons

Initiatiefnemers

VotaSabí is een initiatief van Timothy Huyzen en Gerbrand van den Eeckhout. Timothy is afgestudeerd in Informatica en Software Engineering, Gerbrand in Politieke Wetenschappen en Geschiedenis.


Pers

Voor persvragen zijn wij te bereiken via info@votasabi.com.

U kunt ons ook telefonisch contacteren via 5250788 (Timothy Huyzen) en  5225827 (Gerbrand van den Eeckhout)


Netwerk

Het initiatief VotaSabí staat met beide benen in de maatschappij, hiervoor staan wij in contact met de verschillende journalisten, wetenschappers en hoofdredacteuren, allen op persoonlijke titel en dus geheel anoniem, die woonachtig zijn op ons eiland.


Partijen

VotaSabí is alle politieke partijen die hebben meegewerkt aan deze stemwijzer zeer erkentelijk. Vanwege haar onafhankelijkheid zal VotaSabí geen uitspraken doen over individuele partijen. VotaSabí kiest geen partij voor welke van de 13 partijen dan ook. Eventuele adviezen voortkomende uit VotaSabí zijn dan ook alleen voor rekening van de individu die deze heeft ingevuld en zijn geen steunbetuiging van VotaSabí voor welke partij dan ook.


Onafhankelijkheid

Zowel het initiatief VotaSabí als de initiefnemers zelf zijn geheel onafhankelijk en niet gelieerd aan enige stichting, partij of universiteit behalve VotaSabí. VotaSabí is door geen enkele organisatie financieel ondersteund. De webhosting is geheel betaald door Timothy Huyzen en Gerbrand van den Eeckhout. Al het werk aan VotaSabí, zowel van de initiatiefnemers, de politieke partijen en de input van het bredere netwerk zijn gedaan op geheel vrijwillige basis, zonder dat hier op welke manier dan ook geld aan betaald is. Dit is van te voren ook gecommuniceerd naar alle meewerkende partijen.

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer voor www.VotaSabi.com

VotaSabí behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VotaSabí  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VotaSabí.

Alle informatie op de websites van VotaSabí is onder voorbehoud van zet- en typfouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VotaSabí nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.