Methode

Vragen

In eerste instantie zijn alle partijen op de hoogte gebracht van het initiatief VotaSabí en zijn zij allemaal persoonlijk door een van ons benaderd om mee te werken. Hiernaast is er gevraagd een contactpersoon op te geven om alle verdere correspondentie mee af te handelen. Daarnaast is aan elke partij verzocht een partijprogramma (zowel in het Papiaments als het Nederlands), een hoge kwaliteit logo en een website adres door te geven. Ook is elke partij verzocht een korte lijst met onderwerpen op te geven die zij van belang achten voor de verkiezingen, als inspiratie voor de uiteindelijke vragen.

Hierna is VotaSabí in contact getreden met verschillende journalisten, wetenschappers en hoofdredacteuren op het eiland om hun input (geheel op persoonlijke basis en dus volledig anoniem) te geven over de relevante onderwerpen en om feedback te geven op de vragen. Dit alles uiteraard geheel onafhankelijk.

Uit de consultaties met alle stakeholders is een longlist van 44 vragen voortgekomen. Deze 44 vragen zijn naar alle 13 de partijen gestuurd met het verzoek deze binnen 4 werkdagen te beantwoorden. Vanwege de staking van afgelopen week is dit met 1 dag verlengt. Na deze datum kon VotaSabí niet meer garanderen dat de antwoorden meegenomen zouden worden in de eerste versie, echter, indien de antwoorden alsnog zouden binnenkomen voordat VotaSabí online zou gaan, dan konden deze alsnog meegenomen worden. De deadline hiervoor lag op dinsdagavond 20 september om 18:00.

De partijen is verzocht deze vragen intern te bekijken en te beantwoorden in lijn met het partijprogramma. Het was elke partij toegestaan ook een korte toelichting te geven op hun antwoord, zowel in het Papiaments als in het Nederlands. Het maximum voor deze toelichting was 340 tekens. Wij hebben deze toelichtingen 1-op-1 overgezet in VotaSabí. Indien er alleen maar Nederlandse OF Papiamentstalige toelichtingen beschikbaar waren, hebben wij deze toelichting ook bij de andere taal gebruikt.

Omdat VotaSabí volledige openheid nastreeft, zullen wij de antwoorden van alle partijen op alle 44 stellingen, inclusief hun toelichtingen, ook online beschikbaar maken in een excel bestand. Graag merken wij op dat dit een gebundeld bestand is van alle ruwe versies zijn die wij van de partijen gekregen hebben. Wij hebben niks meer gedaan dan deze bestanden in 1 groot bestand samen te voegen. U kunt dit excel bestand hier downloaden. (Klik hier voor de versie van 2017)


Antwoorden

Per vraag waren er drie opties voor elke partij, deze corresponderen met de vier mogelijke antwoorden die gebruikers kunnen invoeren in VotaSabí.

- Ja

- Nee

- Neutraal / Geen mening

- Overslaan (extra toevoeging alleen voor gebruikers, de vraag wordt niet meegenomen in de eindscore)


Puntentelling

Voor het waarderen van de vragen maakt VotaSabí  gebruik van het algoritme zoals opgesteld door Sven Zemantek, de programmeur achter de open software van VotaSabí. Per vraag worden er punten toegekend aan alle partijen, afhankelijk van het antwoord dat de gebruiker geeft. De puntentelling is als volgt:

- Dezelfde houding: 2 punten

- Ja versus Neutraal: 1 punt

- Nee versus Neutraal: 1 punt

- Ja versus Nee: 0 punten

- Overslaan: De vraag wordt genegeerd in de puntentelling

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer voor www.VotaSabi.com

VotaSabí behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VotaSabí  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VotaSabí.

Alle informatie op de websites van VotaSabí is onder voorbehoud van zet- en typfouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VotaSabí nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.