Informatie

VotaSabí is een onafhankelijk opgezette kieswijzer in de trant van de bekende kieswijzers (in het Engels beter bekend als "Voting Advice Applications") die gebruikt worden in zowel Europa als Amerika, aangepast aan de lokale omstandigheden op Curaçao. De software achter de applicatie VotaSabí is geheel open source en geprogrammeerd door Sven Zemantek . Anders dan 1 bugfix hebben wij geen contact met dhr. Zemantek gehad en is deze applicatie dus 'as is' geleverd.

De applicatie en de website worden gehost en ondersteund door Vendo Marketing, het creatieve vehikel van Timothy Huyzen.

Het ontwerp en het debuggen van de website en de applicatie, inclusief het ontwerp van het logo van VotaSabí, komen van ivstudiosNL, het creatieve vehikel van Gerbrand van den Eeckhout en Wouter Wouda

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer voor www.VotaSabi.com

VotaSabí behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VotaSabí  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VotaSabí.

Alle informatie op de websites van VotaSabí is onder voorbehoud van zet- en typfouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VotaSabí nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen