klik hier om naar de pre-registratie voor het VotaSabi opiniepanel te gaan

Naast de stemhulp die nu gelanceerd is, wil VotaSabí op korte termijn ook beginnen met het opzetten van een regulier opiniepanel in de lijn van het Nederlandse EenVandaag Opiniepanel. Hier wordt achter de schermen nog druk aan gewerkt door het projectteam. De eerste contouren zijn echter al zichtbaar: Aan het einde van de stemhulp kan elke kiezer ervoor kiezen zich te pre-registreren om deel uit te gaan maken van dit opiniepanel. Dit houdt kortgezegd in dat in de nabije toekomst, na de lancering van het VotaSabí opiniepanel, deze kiezers op reguliere basis via de email gecontacteerd zullen worden om hun mening te geven over lopende zaken op het eiland.

Hoe dit specifiek eruit gaat zien staat nog niet vast, maar mochten mensen alvast interesse hierin hebben, dan zijn zij van harte uitgenodigd om zich te pre-registeren.

VotaSabí wil graag benadrukken dat deze gegevens op geen enkele manier zullen worden gecombineerd met de uitslag van de stemhulp. Timothy Huyzen: “De privacy van de kiezer staat bij ons op de eerste plaats. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze privacy ook gewaarborgd is. Sterker nog, VotaSabí heeft ervoor gezorgd dat het technisch onmogelijk is om de combinatie tussen beiden te maken.”

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer voor www.VotaSabi.com

VotaSabí behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VotaSabí  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VotaSabí.

Alle informatie op de websites van VotaSabí is onder voorbehoud van zet- en typfouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VotaSabí nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen